Aan de slag bij het M HKA?

Werken in een museum is een kunst op zich

Zie je jezelf wel werken in een artistieke omgeving? Reken op dat extra tikkeltje meer. Meer interactie, meer diversiteit, meer spel maar ook meer chaos. In het M HKA staat het leven zelden stil. Groei met ons mee in een werkplek die altijd in verandering is. Klinkt uitdagend? Geen zorgen, een flexibele verlofregeling geeft je de ruimte om voldoende rust in te bouwen.

Deel onze waarden

In een wereld die op sneltempo verandert, in een maatschappij die heel wat van ons eist streven we als M HKA naar een werkbare instelling. En dat uit zich alvast in vier belangrijke pijlers.

OPEN

We zijn toegankelijk, verwelkomend en respectvol naar alle bezoekers, gebruikers, partners en medewerkers. We ademen gastvrijheid uit en ontwikkelen zo een mensgerichte dienstverlening waarin respect, dialoog en kennisdeling centraal staan. We communiceren op een geëngageerde, onafhankelijke en eigen(zinnige) manier met onze omgeving en onze boodschap is duidelijk en consequent.

BETROKKEN

We kijken scherp en kritisch naar de grote en kleine maatschappelijke ontwikkelingen en we zoeken actief naar de verbindende rol die we in de samenleving kunnen spelen. We evalueren op een permanente en diepgaande wijze alle samenwerkingsmogelijkheden in het licht van waardevolle partnerschappen. We herdefiniëren de rol en het belang van het museum als een gezamenlijk, democratisch project van het publiek, de kunstenaar en de medewerkers. We streven naar de creatie van een ‘constituent museum’ waar de uitbouw van volwaardige relaties en connecties het leidend principe is voor de werking. Deze relaties worden gekenmerkt door samenwerking, coproductie, wederkerigheid, activering en onderhandeling.

REFLECTIEF

We ontwikkelen en delen nieuwe en hanteerbare inzichten en modellen die anticiperen op toekomstige evoluties. We ontwikkelen een academisch uitdagende visie op hedendaagse kunst en zijn een gezaghebbende stem binnen het beeldende kunstenveld. We geven ruimte aan vele waarheden en vele schoonheden.

ZORGZAAM

We gaan op een kwalitatieve en verantwoordelijke manier om met het materiële en immateriële erfgoed die we beheren. Onze acties zijn, net als de maatschappij, divers en gelaagd; ze zijn wederkerig, verbindend en duurzaam. We promoten het ethisch/duurzaam ondernemen; maatschappelijke verantwoordelijkheid (de manier waarop we onze kernactiviteiten uitvoeren en verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het milieu en de sociale context) en maatschappelijke betrokkenheid (de manier waarop het bedrijf iets teruggeeft aan de samenleving).

Over ons

 

Werk mee aan onze missie

Het M HKA is een museum voor hedendaagse beeldende kunst, film en beeldcultuur. Het is een open ontmoetingsplaats van en voor de kunst, de kunstenaar en het publiek. Het M HKA ambieert een voortrekkersrol in Vlaanderen en een internationaal profiel voortbouwend op de Antwerpse avant-garde traditie. Het M HKA overbrugt de verhouding tussen artistieke en brede samenlevingsvragen, tussen het internationale en het regionale, kunstenaars en publiek, traditie en vernieuwing, reflectie en presentatie. Centraal daarbij staat de collectie met verwerving, beheer en onderzoek.

M HKA is een Cultureel-Erfgoedinstelling van de Vlaamse Gemeenschap